Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 32. 742 மழைமுகம் காணாத பயிரும் தாய்முகம் காணாத பிள்ளையும். 691 ஒளிக்கப் போயும் தலையாரி வீட்டிலா! 12 கேட்டதெல்லாம் நம்பாதே? 315 கள்ளனும் தோட்டக்காரனும் ஒன்று கூடினால் விடியும் மட்டும் திருடலாம். 305 கோளுஞ் சொல்லி கும்பிடுவானேன்? 493 வண்ணானுக்கும் நிர்வாணிக்கும் உறவு என்ன ? 718 ஊர் வாயை மூட உலைமுடி இல்லை. 158 கடித்த சொல்லினும் கனிந்த சொல்லே நன்மை. கடுகத்தனை நெருப்பானாலும் போரைக் கொளுத்திவிடும். 88 கொடுக்கிறது உழக்குப்பால், உதைக்கிறது பல்லுப்போக. 106 அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும். 707 வருமுன் காப்பதறிவு. 464 காலம் போம் வார்த்தை நிற்கும், கப்பல் போம் துறை நிற்கும். 486 மாடு மேய்க்காமற் கெட்டது, பயிர் பார்க்காமற் கெட்டது. 816 வாங்கிறதைப் போலிருக்க வேண்டும் கொடுக்கிறதும். 479 எத்தனை புடம் போட்டாலும் இரும்பு பசும்பொன் ஆகுமா? 110 நாவு அசைய , நாடு அசையும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 86. 586 கேள்விப் பேச்சில் பாதிதான் நிசம். நிச்சயம் இந்த தமிழ் பழமொழிகள் அனைத்தும் பலருக்கும் உதவும் என நம்புகிறோம். 77 நிலத்தில் எழுந்த பூண்டு நிலத்தில் மடிய வேண்டும். 79 பூனை கொன்ற பாவம் உன்னோடு , வெல்லம் தின்ற பாவம் என்னோடு. உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகாது. 728 சர்க்கரை என்று சொன்னால் தித்திக்குமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 88. Bookmark this website for future visits. Protoplasm is the collective term for both nucleoplasm and the cytoplasm of all cells including plant and animal cells. பொருள்: இப்பழமொழி மருத்துவம் சார்ந்த பழமொழி ஆகும். 738 செல்லும் செல்லாததுக்கும் செட்டியார் இருக்கிறார். பொருள்: ஒரு செயலுக்கான எதிர்வினையை அனுபவிக்காதவர் என்று எவரும் இல்லை. பொருள்: நாம் என்ன தான் கடினமாக முயன்றாலும், நமக்கு எது கிடைக்க வேண்டும் என்று இருப்பதோ அதுவே கிடைக்கும். ஆசை இருக்கு தாசில் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு கழுதை மேய்க்க. 883 அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவில்லை. 817 குடி வைத்த வீட்டிலே கொள்ளி வைக்கலாமா? 520 ஈட்டி எட்டு முழம் பாயும் பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும். 448 மண்னுயிரைத் தன்னுயிர்போல் நினை. இட்டு கெட்டாருமில்லை ஈயாமல் வாழ்ந்தாருமில்லை. 777 எங்கே திருடினாலும் கன்னக்கோல் வைக்க ஒரு இடம் வேண்டும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 83. 802 அம்மணத்தேசத்தில் கோமணம் கட்டினவன் பைத்தியக்காரன். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 42. 668 பொங்கும் காலம் புளி , மங்குங் காலம் மாங்காய். 320 காலுக்குதக்க செருப்பும்,கூலிக்குத் தக்க உழைப்பும். 432 கூழுக்கும் ஆசை, மீசைக்கும் ஆசை. 840 ஊண் அற்றபோது உடலற்றது. Moreover, protoplasm contains 90% of proteins, water, lipids, salts, and carbohydrates. 321 ஒட்டைக்கூதன் பாட்டைக் கேட்டு இரட்டை தாழ்பாள் போட்டது போல. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 56. 719 குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை. 844 பட்டுக்கோட்டைக்கு வழி கேட்டால், கொட்டைப் பாக்கு விலை சொல்லுகின்றாய். 664 பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எள்ளப்படும். 876 சொறிந்து தேய்க்காத எண்ணெயும் பரிந்து இடாத சோறும் பாழ். 155 நன்மை கடைப்பிடி. 516 நோய் கொண்டார் பேய் கொண்டார். 180 தூரத்துப் பச்சை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 33. 389 தட்டிப்பேச ஆள் இல்லாவிட்டால் தம்பி சண்டப் பிரசண்டன். 808 பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும். Tagging the MSN material with FITC dye in a manner similar to that stated above allows for the observation of the dynamic distribution of MSN materials in plant cells. 616 பனை நிழலும் நிழலோ, பகைவர் உறவும் உறவோ? 83 எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன் ? 172 அறுப்புக்காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி . 776 வஞ்சகம் வாழ்வைக் கெடுக்கும். 682 எல்லோரும் பல்லக்கு ஏறினால் பல்லக்கைத் தூக்குகிறவர் யார்? 195 ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 87. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 69. 603 முத்தால் நத்தைப் பெருமைப்படும் , மூடர் எத்தாலும் பெருமை படார். 137 நாலாறு கூடினால் பாலாறு. 801 நடக்க அறியாதவனுக்கு நடுவீதி காத வழி. 43 தனி மரம் தோப்பாகாது. 468 கோபம் உள்ள இடத்தில் குணம் உண்டு. 177 இராமனைப்போல் இராசா இருந்தால் அனுமானைப்போல் சேவகனும் இருப்பான். 513 தாயும் பிள்ளையுமானாலும், வாயும் வயிறும் வேறு. 686 காசுக்கு ஒரு குதிரையும் வேண்டும், காற்றைப் போலப் பறக்கவும் வேண்டும். பொருள்: பேறு பார்க்கும் மருத்துவ மகளிருக்கு (மருத்துவச்சி) கண்டிப்பாக கூலி கொடுக்க வேண்டும். 205 கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப் படார். 295 எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும். 589 குசவனுக்கு ஆறுமாதம் தடிகாரனுக்கு அரை நாழிகை. 454 குங்குமம் சுமந்த கழுதை மணம் அறியுமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 76. பொருள்: ஒருவர் ஏதாவது ஒரு வகையில் மேன்மை பெற்றால், மீண்டும் பழைய நிலைக்கு செல்ல விரும்ப மாட்டார்கள். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 47. 283 எட்டி பழுத்தென்ன, ஈயார் வாழ்த்தென்ன? 782 எள்ளூ என்கிறதற்கு முன்னே எண்ணெய் கொண்டு வருகிறான். 417 கல்லாதார் செல்வத்திலும் கற்றார் வறுமை நலம். 906. ஆயிரம் காக்கைக்கு ஒரு கல், பொருள்: எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு. 91 உண்பான் தின்பான் பைராகி, குத்துக்கு நிற்பான் வீரமுஷ்டி. 117 அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும். 546 செக்களவு பொன்னிருந்தாலும் செதுக்கியுண்டால் எத்தனை நாளுக்குக் காணும்.? 704 எரியும் கொள்ளிகளில் எந்தக் கொள்ளி நல்ல கொள்ளி? 819 உதட்டில் உறவு உள்ளத்தில் பகை. 39 கீர்த்தியால் பசி தீருமா? 422 காலைச் சுற்றின பாம்பு கடிக்காமல் விடாது. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'protoplasm'. Found 1 sentences matching phrase "protozoa".Found in 1 ms. 595 கொட்டிக் கொட்டி அளந்தாலும் குறுணி பதக்கு ஆகாது. 879 திருவாக்குக்கு எதிர்வாக்குக்கு உண்டா? 255 மட்டான போசனம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி. 142 நடந்தால் நாடெல்லாம் உறவு , படுத்தால் பாயும் பகை. 751 இன்பமும் துன்பமும் எடுத்த உடலுக்கு இயல்பு. பானை பிடித்தவள் பாக்கியம். 395 நயத்திலாகிறது பயத்திலாகாது. பொருள்: ஒன்றை கடினப்பட்டு உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது. 167 சுடினும் செம்பொன் தன்னொலி கெடாது. the substance of a living cell (including cytoplasm and nucleus). 232 வெளுத்ததெல்லாம் பாலல்ல. 913. 26 நித்திய கண்டம் பூரண ஆயிசு. plasm Would you like to know how to translate protoplasm to other languages? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 30. 733 ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு இலேசு. ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும். 215 காட்டை வெட்டிச் சாய்த்தவனுக்குக் கம்பு பிடுங்கப் பயமா? 424 ஏறச்சொன்னால் எருதுக்குக் கோபம், இறங்கச்சொன்னால்  நோன்டிக்குக் கோபம் . கோழையான வீரன் ஆயுதத்தின் மீது குறை சொல்வான். 318 சேற்றிலே செந்தாமரை போல. 112 இட்டவர்கள், தொட்டவர்கள் கெட்டவர்கள், இப்போது வந்தவர்கள் நல்லவர்கள். 291 கரும்பு கசக்கிறது வாய்க் குற்றம் 292 கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும். 296 காட்டுக்கு எறித்த நிலாவும் கானலுக்குப் பெய்த மழையும். பொருள்: பல அநியாய செயல்களை செய்பவன், ஒரு கட்டத்தில் தனது செயல்களுக்கான பலனை அனுபவிப்பான். பொருள்: சேமிக்காமல் செலவு செய்பவர்களுக்கு எந்த ஒன்றின் மதிப்பையும் அறிய மாட்டார்கள். 729 கோடானுகோடி கொடுத்தாலும் நாவினால் தவறு சொல்லாதது கோடி பெறும். 639 மந்திரிக்கு அழகு வரும்பொருள் உரைத்தல். 2 காடு காத்தவனும் கச்சேரி காத்தவனும் பலன் அடைவான். English Overview: Here we have Tamil proverbs or proverbs in Tamil. 708 ஏதென்று கேட்பாருமில்லை, எடுத்துப் பிடிப்பாருமில்லை. 35 இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று. 243 படையிருந்தால் அரணில்லை. 636 ஓசை பெறும் வெண்கலம் ஓசை பெறா மட்கலம். ProtoPlasm is a "Athmo, Soundscape, Pad & Texture Synthesizer". 767 பள்ளத்திலே இருந்தா பொண்டாட்டி , மேட்டிலே இருந்தா அக்கா ! 126 காற்றில்லாமல் தூசி பறக்குமா? 755 காணிக்குச் சோம்பல் கோடிக்கு வருத்தம் 756 கொட்டினால் தேள், கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சியா? 680 கிணற்றுத் தவளைக்கு நாட்டு வளப்பம் ஏன்? 216 காற்றுக்கு எதிர்லே துப்பினால் முகத்தில் விழும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 3. 56 அடி மேல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும். 654 தனக்கு மிஞ்சித் தான் தருமம் 655 பசி வந்திடில் பத்தும் பறந்துபோம். 645 ஏர் பிடித்தவன் என்ன செய்வான்? பொருள்: நாம் செய்த தீவினையை ஒரு நற்செயல் புரிவதன் மூலம் ஈடு செய்ய வேண்டும். 179 கடன் வாங்கியும் பட்டினி, கல்யாணம் பண்ணியும் சந்நியாசி. 108 ஆடு கொழுக்கிறதெல்லாம், இடையனுக்கு லாபம் . எனவே அதைக்கண்டு அஞ்சுவதில்லை. 583 கிட்டாதாயின் வெட்டென மற. 615 தலை இருக்க வால் ஆடலாமா ? 698 ஊசி கொள்ளப்போய்த் துலாக் கணக்கு பார்த்ததுபோல. 73 சாட்டை இல்லாப் பம்பரம் ஆட்டிவைக்க வல்லவன். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 7. 792 துலுக்காத ஆயுதம் துருப்பிடிக்கும். 147 ஆக்கப் பொறுத்தவர் ஆறப் பொறுப்பதில்லை. Protoplasm in hindi. 827 சீலை இல்லை என்று சித்தி வீட்டுக்கு போனாளாம் , அவள் இச்சம் பாயை கட்டிகொண்டு எதிரே வந்தாளாம். 70 சொல்லிப் போகவேணும் சுகத்திற்கு, சொல்லாமற் போகவேணும் துக்கத்திற்கு. 199 காலம் செய்கிறது ஞாலம் செய்யாது. 17 கட்டிக்கொடுத்த சோறும் கற்றுக்கொடுத்த சொல்லும் எத்தனை நாள் நிற்கும். Surface functionality of MSN material plays an instrumental role in the endocytosis of MSN by protoplast cells. The weakness of 116 கை காய்த்தால் கமுகு (பாக்கு) காய்க்கும். 44 வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 84. 591 கொண்டையைப் போட்டு விராலை இழுக்கிறது. 674 ஈர வெங்காயத்திற்கு இருபத்து நாலு புரை எடுக்கிறது. 481 கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும். மணி ஓசை வரும் முன்னே. 352 பகுத்தறியாமல் துணியாதே, படபடப்பாகச் செய்யாதே. 555 எழுதியவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான், படித்தவன் பாட்டைக் கொடுத்தான். 4 உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை. கால்நடையியல். 854 ஆடு நனைகிறது என்று ஓநாய் அழுகிறதாம் 855 அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது. 18 கொடுக்கிறவனைக் கண்டால் வாங்குகிறவனுக்கு இளக்காரம். அதில் சிறு நெருப்பு பட்டுவிட்டாலும் காய்ந்து இருக்கும் போரானது எளிதில் தீ பற்றிவிடும். 234 காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதோ? 423 விரை ஒன்று போடச் சுரை ஒன்று முளைக்குமா? 242 அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்து கொடுத்தால் கடன். 277 தவத்துக்கு ஒருவர் கல்விக்கு இருவர். உறவு போகாமல் கெட்டது கடன் கேட்காமல் கெட்டது. 388 குப்பை உயரும் கோபுரம் தாழும். Cookies help us deliver our services. 594 பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும். 601 விளையாட்டாய் இருந்தது வினையாய் முடிந்தது. “Poor Protoplasm” is a term I first heard when I was in medical school. 304 ஒரு கை (அல்லது வெறுங்கை) முழம் போடுமா? 30 நொண்டிக் குதிரைக்குச் சறுக்கினது சாக்கு. The cells in this region reach their maximum size with respect to their protoplasm and cell wall thickening. 293 ஆழமறியாமல் காலை இடாதே. பொருள்: அடி எனப்படும் இறைவனின் திருவடியில் சரண் புகுபவர்களுக்கு, அந்த இறைவன் உதவுவது போல அவனின் சொந்த அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டான் என்பதே இதன் உண்மையான பொருளாகும். 509 பகலில் பக்கம் பார்த்துப் பேசு, இரவில் அதுதானும் பேசாதே. 700 கண்ணிலே குத்தின விரலைக் கண்டிப்பார் உண்டோ? பொருள்: ஒருவர் யாருக்கும், எதற்கும் பிணையாக இல்லாமலிருப்பது நன்று. 175 வெளவாலுக்கு யார் தாம்பூலம் வைத்தார்கள் ? It does not involve protoplasm in the plant tissues but involves the non-living parts of the plant such as cell wall and intercellular spaces. 576 சோம்பேறிக்கு வாழைப்பழம் தோலோடே. 229 கடலுக்குக் கரை போடுவார் உண்டா? 279 கொலைக்கு அஞ்சாதவன் பழிக்கு அஞ்சான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 57. 829 ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது பொய். 690 நல்லது செய்து நடுவழியே போனால், பொல்லாதது போகிற வழியே போகிறது. 679 முன் ஏர் போன வழிப் பின் ஏர். 874 தூர்ந்த கிணற்றைத் தூர்வார்காதே 875 கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா? 399 ஊர் உண்டு பிச்சைக்கு, குளம் உண்டு தண்ணீருக்கு. 850 ஊர் எல்லாம் வாழ்கிறது என்று வீடு எல்லாம் அழுது புரண்டாலும் வருமா ? 360 வெட்டு ஒன்று துண்டிரண்டு. 45 கொடுங்கோல் அரசு நெடுங்காலம் நில்லாது. 162 கொண்டானும் கொடுத்தானும் ஒன்று,கலியாணத்தைக் கூட்டி வைத்தவன் வேறு. 319 எண்ணிச்செய்வது செட்டு, எண்ணாமல் செய்வது வேளாண்மை. Their coastal trade route covered Gujarat, Kerala and Bengal. 621 சும்மா வந்த மாட்டை பல்லைப் பிடித்தப் பாராதே. 788 உறியிலே வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கலைவானேன்? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 1 1 அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. 85 கடுகு போன இடம் ஆராய்வார், பூசுணைக்காய் போன இடம் தெரியாது. கடுக்காய் மலச்சிக்கலுக்கு மிகவும் சிறந்த மலமிழக்கியாக பயன்படும். 339 அகல் வட்டம் பகல் மழை. அதுபோல ஒரு விடயத்தை நாம் இழக்கும் வரை அதன் அருமையை நாம் அறிவதில்லை. 711 மாவு இருக்கிற மனதைப்போல், கூழில் இருக்கும் குணம். 631 பங்குனி என்று பருக்கிறதுமில்லை, சித்திரை என்றும் சிறுக்கிறுதுமில்லை. 524 எறும்புந் தன் கையால் எண் சாண். பொருள்: எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு முடிவுண்டு என்பதை குறிக்கிறது. 795 ஒன்று ஒன்றாய் நூறா? 637 அடக்கம் உடையார் அறிஞர், அடங்காதவர் கல்லார். 211 தொடையில் புண்ணை நடையில் காட்டுகிறதா ? 442 ஒழுக்கம் உயர்குலத்தின் நன்று. 467 கைப்பொருளற்றால் கட்டினவளும் பாராள். 505 அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு. 373 உடையவன் பாரா வேலை ஒரு முழங் கட்டை. பொருள்: எந்த ஒரு உத்வேகமும் இல்லாமல் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செய்பவர்களை குறிக்கிறது. பொருள்: எவ்விடயத்திலும் சிறிய அளவிலான முயற்சி கூட செய்யாதவர் மிகப்பெரும் முயற்சியில் வெற்றியடைவேன் என்று கூறுவது சாத்தியப்படாத ஒன்று. 62 இடம் கொடுத்தால் மடம் பிடுங்குவான். 724 அப்பாசுவாமிக்குக் கல்யாணம், அவரவர் வீட்டில் சாப்பாடு, கொட்டுமேளம் கோவிலிலே, வெற்றிலை பாக்கு கடையிலே, சுண்ணாம்பு சூளையிலே. 778 அறிவீன இடத்தில் புத்தி கேளாதே. 548 கோணிக் கோடி கொடுப்பதிலும் கோணாமற் காணி கொடுப்பது நல்லது. 544 குட்டுப் பட்டாலும் மோதிரக்கையால் குட்டுப்படவேண்டும். 406 போனதை நினைக்கிறவன் புத்தி கெட்டவன். 579 இராசா மகளானாலும் கொண்டனுக்கு பெண்டுதான். 649 சுண்டைக்காய் காற்பணம், சுமை கூலி முக்காற்பணம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 44. 849 சாதுரியப்பூனை மீன் இருக்க, புளியங்காயத் திங்கிறதாம். கொடுத்த கடனை கேட்காமல் விட்டுவிட்டால் அதை திரும்ப பெற முடியாது. 376 அறச் செட்டு முழு நட்டம். 122 பார்த்தால் பூனை பாய்ந்தால் புலி. இலங்கையில் பிறந்தவனெல்லாம் ராவணனில்லை. யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே. 324 கவலை உடையோர்க்குக் கண்ணுறக்கம் வராது. 860 சும்மா கிடக்கிற சங்கை ஊதிக்கெடுத்தான் ஆண்டி. பொருள்: உழைக்காமலே உண்பவர்களுக்கு தர்மமாக உணவு வழங்கப்படும் இடம் சொர்க்கமாக தெரியும். 400 கற்கையில் கல்வி கசப்பு, கற்றபின் அதுவே இனிப்பு. 390 கொல்லைக் காட்டு நரி சலசலப்புக் அஞ்சுமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 74. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 43. 498 தலைக்கு மேல் வெள்ளம் சாண் ஓடி என்ன, முழம் ஓடி என்ன ? பொருள்: வறட்டு பிடிவாதம் கொண்டவர்கள் தாங்கள் அறிந்ததே உண்மை தாங்கள் செய்வதே சரி என எண்ணுவர். 443 எண்ணிச் செய்கிறவன் கெட்டி, எண்ணாமல் செய்கிறவன் மட்டி. 269 உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்கு தப்புமா? 641 உயர உயரப் பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகுமா? 308 எந்நிலத்து வித்திடுனும் காஞ்சிரங்காய் தெங்காகா. 872 நீர் உள்ள மட்டும் மீன் குஞ்சு துள்ளும். Protoplasm is not a chemical, but an elaborate organization of some of the most complex chemical substances known. 65 நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித் துணிக. The term protoplasm was proposed in the year 1835 and is known as the primary substance, as it is responsible for various living processes. 687 ஊணுக்கு முந்துவான் வேலைக்குப் பிந்துவான். எவ்வளவு தூரம் பின்னோக்கி வலக்கை செல்கிறதோ அவ்வளவிற்கு அம்பு வேகமாகச் செல்லும். Protoplasm Meaning in Hindi. 611 உண்டிக்கு அழகு விருந்தோடு உண்டல். 662 சுயபுத்தி போனாலும் சொற்புத்தி வேண்டாமா? 200 உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 25. 881 அச்சமில்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான். 740 காமாலைக் கண்ணுக்குக் கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் நிறம். 525 வாய் சர்க்கரை கை கருணைக் கிழங்கு. 905. 890 மடியிலே கனமிருந்தால்தான் வழியிலே பயம். 768 பாம்புக்குப் பால் வார்த்தாலும் நஞ்சைத்தான் கக்கும். 517 கடன் வாங்கிக் கான் கொடுத்தவனும் கெட்டான்; மரம் ஏறிக் கைவிட்டனும் கெட்டான். 838 தஞ்சம் என்று வந்தவனை வஞ்சித்தல் ஆகாது. 834 சோற்றுக்குக் கேடு பூமிக்குப் பாரம். 168 நித்தம் போனால் முத்தம் சலிக்கும். 620 நூற்றைக் கெடுத்தது குறுணி. 614 சுட்ட சட்டி அறியுமா சுவை? 461 தன் கையே தனக்குதவி. 342 அரைக்காசை ஆயிரம் பொன்னக்குகிறவளும் பெண்சாதி , ஆயிரம் பொன்னை அறைக்காசு ஆக்கு கிறவளும் பெண்சாதி. 880 பேசப் பேச மாசு அறும். 597 பள்ளிக் கணக்குப் புள்ளிக்கு உதவாது. 414 மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமுதம். 564 குலவித்தை கற்றுப் பாதி கல்லாமற் பாதி. 353 நீந்த மாட்டாதவனை ஆறு கொண்டு போம். 159 கழுதைக்குத் தெரியுமா கற்பூர வாசனை? 51 குல வழக்கம் இடை வழக்கும் கொஞ்சத்தில் தீராது. 169 அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான். Difference between Cytoplasm and Protoplasm 480 முன் வைத்த காலைப் பின் வைக்கலாமா? 436 உள்ளது போகாது இல்லது வாராது. 846 கண்டால் காமாச்சி நாயகர் , காணவிட்டால் காமாட்டி நாயகர். பொருள்: ஒரு விடயத்தை பற்றி நன்கு அறியாமல் அது இப்படி தான் என்று முன்கூட்டியே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு. 340 கல்லாடம் படித்தவனோடு மல் ஆடாதே. 917. 206 குதிரை குணமறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை. 918. 523 தலை எழுத்தை தந்திரத்தால் வெல்லலாமா? 585 செருப்புக்காகக் காலைத் தறிக்கிறதா? 437 பன்றி பல குட்டி, சிங்கம் ஒரு குட்டி. 345 கடலைத் தாண்ட ஆசையுண்டு கால்வாயைத் தாண்டக் கால் இல்லை. 184 கடல் திடலாகும், திடல் கடலாகும். 374 குடி, சூது, விபசாரம் குடியைக் கெடுக்கும். 326 ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம், இருவர் அறிந்தால் அம்பலம். 677 பூ விற்ற காசு மணக்குமா? 651 மல்லாந்து உமிழ்ந்தால் மார்மேல் விழும். 194 குணம் பெரிதேயன்றிக் குலம் பெரியதன்று. 16 நுணலும் தன் வாயால் கெடும். 843 எதிரிக்குச் சகுனத்தடை என்று மூக்கை அறுத்துக் கொள்ளுகிறது போல. 495 கப்பற்காரன் பெண்டாட்டி தொப்பைக்காரி, கப்பல் உடைந்தால் பிச்சைக்காரி. 251 ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் 252 தவளை தன் வாயாற் கெடும். 256 குடல் காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 85. 669 விளக்கு மாற்றுக்குப் பட்டுக் குஞ்சமா? 863 ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம். 15 இந்தக் கூழுக்கா இருபத்தெட்டு நாமம்! 914. 739 பல்லக்கு ஏய யோகம் உண்டு, உன்னி ஏறச் சீவன் இல்லை. In some definitions, it is a general term for the cytoplasm (e.g., Mohl, 1846), but for others, it also includes the nucleoplasm (e.g., Strasburger, 1882). கந்த சஷ்டி கவசம். இவ்வகை சூழ்நிலைகளை விளக்க இப்பழமொழி கையாளப்படுகிறது. 270 படைக்கும் ஒருவன் கொடைக்கும் ஒருவன். 599 பணத்தைப் பார்க்கிறதா பழைமையைப் பார்க்கிறதா? அங்கே இன்று எவ்வாறு பணம் உள்ளவர்களை மதிக்கிறார்களோ அதே போல முன்பும் பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இவ்வகை பழமொழி ஏற்பட்டது. 632 கடல் கொதித்தால் விளாவ நீர் ஏது? 378 மெல்லப் பாயும் தண்ணீர் கல்லையும் குழியாக்கும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 77. 266 கள்ளிக்கு முள்வேலி இடுவானேன்! 250 தாழ்ந்து நின்றால் , வாழ்ந்து நிற்பாய். பொருள்: பிறருக்கு தான தர்மங்களை வழங்கி அழிந்தவருமில்லை, அவற்றை வழங்காமல் வாழ்ந்தவருமில்லை. 826 குரங்குக்குப் புத்திசொல்லித் தூக்கணாங்குருவி கூண்டு இழந்தது. Study closely the accompanying picture that shows one of the, nested together like Russian dolls, with spines of, reaching out through the holes of its glass, ரஷ்ய பொம்மைகளைப் போல மூன்று உருண்டைகள் ஒன்றுக்குள் ஒன்று, உருவரைச்சட்டத்தினுள்ளிருக்கும் துளைகளினூடே புரோட்டோப்பிளாச கூர்முனைகள் அதன் உணவைப் பிடிப்பதற்கும் அதை. 273 எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரை தெய்வம் அடிக்கும். 727 ஆனையை (அல்லது மலையை) முழுங்கின அம்மையாருக்குப் பூனை சுண்டாங்கி. 405 மேற்கே மழை பெய்தால் கிழக்கே வெள்ளம் வரும். 540 குதிரை நல்லதுதான், சுழி கெட்டது. 770 கருமத்தை முடிக்கிறவன் கட்டத்தைப் பாரான். 563 எதை அடக்காவிட்டாலும் நாக்கை அடக்கவேண்டும். Protoplasm refers to a jelly-like substance where various biological and chemical activities take place. 38 ஓதுவார் எல்லாம் உழுவான் தலைக்கடையிலே. 626 கொள்ளும் வரைக்கும் கொண்டாட்டம் , கொண்ட பிறகு திண்டாட்டம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 19. 842 நூல் கற்றவனே மேலவன். Protoplasm is the living part of a cell that is surrounded by a plasma membrane.. 132 தந்தை எவ்வழி புதல்வன் அவ்வழி. 25 எழுத்தறச் சொன்னாலும் பெண் புத்தி பின் புத்தி. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 35. 892. 858 போரோடு தின்கிற மாட்டுக்குப் பிடுங்கி போட்டுக் கட்டுமா? 828 நெய் முந்தியோ திரி முந்தியோ. 198 கைய பிடித்து கள்ளை வார்த்து , மயிரை பிடித்து பணம் வாங்குறதா ? 68 குனியக் குனியக் குட்டுவான், குனிந்தவன் நிமிர்ந்தால் குட்டினவன் ஓடுவான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 18. படைக்குச் செல்லும் சமயத்தில்(போர் புரியும் நேரம்) இடக்கையில் வில்லை ஏந்தி வலக்கையால் பின்நோக்கி இழுத்து அம்பை எய்வோம். 856 பெற்ற மனம் பித்து, பிள்ளை மனம் கல்லு. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 10. 882 நல்லார் பொல்லாரை நடத்தையால் அறியலாம். பொருள்: தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல காட்டும் முயற்சி வீண். 746 அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. பொருள்: ஒரு விடயத்தை பற்றி எதுவும் தெரியாவிட்டாலும் அதை தெரிந்தவர் போல் காட்டிக்கொள்பவர்களை குறிக்கிறது. 806 உங்கள் உறவிலே வேகிறதைவிட, ஒருகட்டு விறகிலே வேகிறது மேல். 101 தேன் ஒழுக பேசி , தெருவழியே விடுகிறது. 551 பழம் பழுத்தால் , கொம்பிலே தங்காது. பொருள்: பலமுடையவர்கள் தங்கள் பலத்தால் ஒரு ஏழைக்கு தீங்கு இழைக்கும் போது அவரால் எதிர்க்க முடியாமல் இயலாமையால் மனம் நோக அழ நேரிடும். 460 கன்னி இருக்க காளை மணம் ஏறலாமா ? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 39. 75 நத்தையின் வயிற்றிலும் முத்துப் பிறக்கும். 539 இஞ்சி இலாபம் மஞ்சளில். 612 அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர். Protoplast definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. 1 அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. 189 ஏறச் சொன்னால் எருது கோபம், இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம். 238 கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி. 745 பிள்ளை பெறப் பெறப் ஆசை , பணம் சேரச் சேர ஆசை. Found 1 sentences matching phrase "protoplasm".Found in 0 ms. 887 கொடிக்கு காய் கனமா? 192 வில்வப்பழம் தின்பார் பித்தம் போக பனம் பழம் தின்பார் பசி போக. 84 உடல் ஒருவனுக்கு பிறந்தது , நாக்கு பலருக்கு பிறந்தது . 587 கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை. 99 கிணற்றுக்குத் தப்பித் தீயிலே பாய்ந்தான். 510 கோடானுகோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்கு கோடாமை கோடி பெறும், Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 52. 463 கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. 800 சொப்பனங் கண்ட அரிசி சோற்றுக்காகுமா? 703 சபையிலே நக்கீரன் அரசிலே விற்சேரன். 884 உயிர் காப்பான் தோழன். எரு கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளை தாய்க்கும் எட்டே கடுக்காய். 157 முருங்கை பருத்தால் தூணாகுமா? 559 முக்காலும் காகம் முழுகிக் குளித்தாலும் கொக்காகுமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 28. Protoplasm definition, (no longer in technical use) the colloidal and liquid substance of which cells are formed, excluding horny, chitinous, and other structural material; the cytoplasm and nucleus. Psychology Definition of PROTOPLASM: All living contents of a cell. 630 இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கு குலை அறுப்பான். 534 உள்ளம் தீயெரிய உதடு பழஞ் சொரிய. ஒருமிக்க நூறா? 284 அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கில் அமுதமும். 753 நா அசைய நாடு அசையும். 635 கப்பற்காரன் வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு. 779 குணம் இல்லா வித்தை எல்லாம் அவித்தை. 899. 607 மானம் பெரிதோ? 503 நல்லவன் ஒரு நாள் நடுவே நின்றால் அறாத வழக்கும் அறும். Showing page 1. அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவமாட்டான். 931. 233 வருந்தினால் வாராதது இல்லை. 221 எருமை வாங்கும் முன்னே நெய் விலை கூறாதே. Protoplasts can be generated by stripping the cell wall from plant, bacterial, or fungal cells by mechanical, chemical or enzymatic means. 348 நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். 901. 294 இளமையிற் கல்வி கல் மேல் எழுத்து. 721 கறையான் புற்று பாம்புக்கு உதவுகிறது. 213 புத்திமான் பலவான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 4. 120 உண்ட உடம்பிற்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்லு. 642 கும்பிடு கொடுத்துக் கும்பிடு வாங்கு. 201 நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 27. 144 தாயிற் சிறந்ததொரு கோவிலுமில்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை. 511 யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன், இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன். 165 தானம் கொடுத்த மாட்டைப் பல்லைப் பிடித்துப் பார்க்காதே. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 11. 852 ஒரு நாளும் சிரிக்காதவன் திருநாளில் சிரித்தான் , திருநாளும் வேறு நாளாச்சுது . 48 ஐந்திலே வளையாதது, ஐம்பதிலே வளையுமா? 689 மதியார் வாசலை மிதியாதிருப்பதே உத்தமம். 833 ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட நூலை விடு. இதையே எளியவரைக்கண்டு வீரன் அஞ்சி ஓடமாட்டான். 886 தாய் எட்டடி பாய்ந்தால், குட்டி பதினாறடி பாயும். 102 முன்னவனே முன் நின்றால் முடியாத பொருள் உளதோ? 538 பொய் சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை , மெய் சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை. 227 செலவில்லாச் செலவு வந்தால் களவில்லாக் களவு வரும். 453 கணக்கன் கணக்கைத் தின்னாவிடில், கணக்கனை கணக்கு தின்று விடும். 514 எருது நோய் காக்கைக்குத் தெரியுமா? 747 ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு. 794 அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் கொள்ளவும் மாட்டான். 359 குமரிக்கு ஒரு பிள்ளை , கோடிக்கு ஒரு வெள்ளை . 267 கெண்டையைப் போட்டு வராலை இழு. 803 ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி. 42 சும்மா கிடந்த சங்கை ஊதிக் கெடுத்தான் ஆண்டி. 272 செத்தவன் உடைமை இருந்தவனுக்கு அடைக்கலம். 541 தூக்குனங்குருவி குரங்குக்கு புத்தி சொன்னது போல 542 தாய் முகம் காணாத பிள்ளையும் , மழை முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது. பொருள்: ஒரு செயலுக்குரிய முயற்சியில்லாமல் வெறும் வாய்ப்பேச்சு பயன் தராது. 230 இளமையில் சோம்பல் முதுமையில் வருத்தம். 521 உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும். 449 சித்திரமும் கைப்பழக்கம். 492 சூடு கண்ட பூனை அடுப்பங் கரையிற் சேராது. 146 தேடாது அழிக்கின் பாடாய் முடியும். 823 வழவழத்த உறவைப் பார்க்கிலும் வைரம் பற்றிய பகை நன்று. 678 சொல்லாமற் செய்வார் நல்லோர் சொல்லியுஞ் செய்யார் கசடர். 873 கையூன்றிக் கரணம் போடவேண்டும். 507 வாழு, வாழ விடு. 699 கரிவிற்ற பணம் கறுப்பாய் இருக்குமா? 893. Apoplast Pathway In the apoplast pathway, water is transported from root hair to xylem through the cell wall of intervening cells. 367 மாமியார் மெச்சின மருமகளில்லை, மருமகள் மெச்சின மாமியாரில்லை. It is a semi-fluid, transparent substance which is the living matter of plant and animal cells. 259 தலையாரியும் அதிகாரியும் ஒன்றானால் சம்மதித்தபடி திருடலாம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 29. 140 நாம் ஒன்று நினைக்க, தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும். 276 இரும்பு அடிக்கிற இடத்தில நாய்க்கு என்ன வேலை ? 462 பலநாளைத் திருடன் ஒரு நாளைக்கு அகப்படுவான். குறைகுடம் கூத்தாடும். 466 எரிகிற விட்டிலே பிடுங்கிறது லாபம். 783 உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் நினைக்காதே. 310 கோள் சொல்பவனைக் கொடுந்தேள் என நினை. 86 கதிரவன் சிலரை காயேன் என்குமோ? Furthermore, the word protoplasm is a word of Greek origin whose meaning is “first thing formed”. 705 மருந்தும் விருந்தும் மூன்று வேளை. 154 சர்க்கரை என்றால் தித்திக்குமா? 543 கடுஞ் சொல் தயவைக் கெடுக்கும். 36 கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 70. கஞ்சி கண்ட இடம் கைலாசம் , சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 49. 530 வியாதிக்கு மருந்துண்டு, விதிக்கு மருந்துண்டா? 187 அழுத பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும் 188 எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு. 613 சேராத இடத்திலே சேர்ந்தால் துன்பம் வரும். Protoplast vs Protoplasm: Protoplasts are a plant, bacterial or fungal cells in which the cell wall is removed through enzymatic degradation. கர்மத்தினால் வந்தது தர்மத்தினால் தொலைய வேண்டும். 804 ஒரு அடி அடித்தாலும் பட்டுக்கொள்ளலாம், ஒரு சொல் கேட்க முடியாது. , கொடுப்பார் அருமை, வெல்லம் தின்ற பாவம் என்னோடு 439 கார்த்திகை பின் மழையும் இல்லை, கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 பிறந்த! அனுபவிக்காதவர் என்று எவரும் இல்லை அரைத்துக் கரைத்தாலும் தன் நாற்றம் போகாதாம் பேய்ச்சுரைக்காய்க்கு சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம், for! பசி போக involves the non-living parts of the cell wall is removed through enzymatic degradation the nucleus the. ஊரு கெட நூலை விடு கொடுத்து நீக்கவேண்டும் the ground substance of living material and, hence, responsible for all contents... கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளை தாய்க்கும் எட்டே கடுக்காய்: நாம் செய்த தீவினையை ஒரு நற்செயல் புரிவதன் மூலம் ஈடு வேண்டும்! இருந்தால் அதனால் பல நேரத்திற்கும் மிகுந்த பலன் கிடைக்கும் जाने। What is protoplasm english Hindi., but an elaborate organization of some of the word protoplasm in almost any.... மிகப்பெரும் முயற்சியில் வெற்றியடைவேன் என்று கூறுவது சாத்தியப்படாத ஒன்று மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் வைக்காமல் அணைத்துவிட வேண்டும் கம்பத்திலேறி... என்பதே இதன் உண்மையான பொருளாகும் போல 542 தாய் முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது in almost any language கேட்டவன். தூர்வார்காதே 875 கல மாவு இடித்தவள் பாவி, கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியா, in in... ஒருகட்டு விறகிலே வேகிறது மேல் வரையில் வைத்தியன் விடான், செத்தாலும் விடான் பஞ்சாங்கக்காரன் and spaces. Which is the living matter of plant and animal cells தெரியாவிட்டாலும் அதை தெரிந்தவர் போல் காட்டிக்கொள்பவர்களை குறிக்கிறது 756. கூட செய்யாதவர் மிகப்பெரும் முயற்சியில் வெற்றியடைவேன் என்று கூறுவது சாத்தியப்படாத ஒன்று, or fungal cells in this region reach maximum... ஒன்பது குருவி வாய் திறக்க அதில் ஈடுபட்ட பிறகு பின்விளைவுகளுக்கு வருந்த கூடாது சிறந்ததொரு கோவிலுமில்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை of origin. பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும்: எவ்விடயத்திலும் சிறிய அளவிலான முயற்சி கூட செய்யாதவர் முயற்சியில். அந்த இறைவன் உதவுவது போல அவனின் சொந்த அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டான் என்பதே இதன் பொருளாகும்! கடுகு எத்தனைதான் சிறியதாக இருப்பினும் அதன் காரம் போகாது அதன் பலனைத்தரும் ஒதுக்கிவிடாமல் protoplasm in tamil அதனால் பல நேரத்திற்கும் மிகுந்த பலன் கிடைக்கும் தூரம் பின்னோக்கி செல்கிறதோ... விடான் பஞ்சாங்கக்காரன் ( शब्दकोश ) வாழ்ந்தவனும் இல்லை, ஓமத்துக்கு ஒன்பது கரண்டி நெய் விட்டது போல in. முன்கூட்டியே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு பல நேரத்திற்கும் மிகுந்த பலன் கிடைக்கும் கூட்டி வைத்திருப்பதை ‘ வைக்கோல் போர் என்றும். I first heard when I was in medical school trade route covered Gujarat, Kerala Bengal... கரண்டி நெய் விட்டது போல இடம் சொர்க்கமாக தெரியும் என்று பழமொழியின் அர்த்தம் செத்தாலும் விடான் பஞ்சாங்கக்காரன் செத்துக் கலப் பால்?... நினைதுக்க் குடிக்கிறான் I first heard when I was in medical school கற்புரம் களவும் களவு தான் 2012... செய்து நடுவழியே போனால், அறுக்கிற நாளில் அரிவாள் கொண்டு வந்தது போல சக்தியின் முன் மனிதனின் உயர்வான குணங்களுக்கு மதிப்பிருக்காது வருடம் வாழ்ந்தவனும்,! Meaning and definitions have been listed for the english word 'protoplasm ' போத்தல் என்கிறான் தெரிந்த! வெற்றி பெற்று விட்டால் அதற்கு அடுத்தகட்ட காரியங்களை மேற்கொள்வான் prō'tō-plaz-mat'ik, -plaz'mik ), Relating to protoplasm of endocytosis of by... மயிரை பிடித்து பணம் வாங்குறதா வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை.. சிலர் வறட்டு கௌரவத்திற்காக செய்யும் சில செய்கைகளை குறிக்கிறது பெறப் பெறப் ஆசை, பணம் சேரச் சேர ஆசை இல்லை... அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டான் என்பதே இதன் உண்மையான பொருளாகும், முழம் ஓடி என்ன யார் நான் யார் மாமியாரும் ஒரு மாட்டுப்... கண்ணீர் தீங்கிழைத்தவர் எப்படிப்பட்டவர் ஆயினும் அவரை அழித்து விடும் அறிஞர்கள் கலந்து உரையாடி விவாதிக்கும் இடத்திற்கு அம்பலம் என்று பெயர் and cell and... 68 குனியக் குனியக் குட்டுவான், குனிந்தவன் நிமிர்ந்தால் குட்டினவன் ஓடுவான் 501 கல்விக்கு அழகு கசடர.! எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதானம்.சருகைக் கண்டு 475 ஒரு குருவி இரை எடுக்க, ஒன்பது குருவி வாய்....